Twitter Account

Dit is de actieve kern van de Hilversum1 fractie zoals u die in het Raadhuis en bij formele bijeenkomsten of evenementen kunt tegenkomen.

In het Raadhuis vinden de Gemeenteraad en de Commissies plaats. Die vergaderingen zijn in principe openbaar en u kunt vrijblijvend komen kijken zonder zich bij de gemeente aan te hoeven melden. In de Gemeenteraad worden de besluiten genomen. De meningen/ standpunten zijn dan meestal al gevormd doordat onderwerpen voorafgaand aan de Raadsvergadering eerst in een Commissie met alle partijen inhoudelijk behandeld en bediscussieerd zijn. Burgers mogen alleen inspreken in een Commissie-vergadering en niet in de Raadsvergadering (daar kunnen wij helaas niets aan veranderen). De commissie is dus het belangrijkste moment om als burger bij te zijn of in te spreken. Enkele dagen voorafgaand aan een commissie houdt Hilversum1 een fractievergadering waarin we onderwerpen alvast doornemen (andere partijen doen dat ook). Wees dus alert en reageer zo tijdig mogelijk. Onderwerpen zijn te vinden op de gemeentepagina in de Hilversumse editie van het gratis weekblad De Gooi- en Eembode en de agenda en de link naar de vergaderstukken kunt u vinden via de gemeentewebsite. Kunt iets niet vinden dan kan de griffie van de gemeente u helpen (of u kunt ons een vraag stellen).

De commissies zijn verdeeld in “Ruimte”, “Verkeer & Beheer”, “Economie & Bestuur”, “Samenleving” en sinds kort tevens “Verbonden partijen”. Deze indeling zal niet altijd aansluiten bij uw definitie of beleving van een term en soms ziet u mede daarom wel eens een andere fractiemedewerker in een bepaalde commissie. Let dus goed op waar u moet zijn en spreek gerust een van ons aan.

We stellen ons kort voor:

   Fractievoorzitter

Mijn naam is John Tammer, gehuwd,3  kinderen en 2 kleinkinderen. ik ben  sinds 1992 betrokken bij de politiek  via  de buurtvereniging B.O.P. die  betrokken is geweest bij de ontwikkeling en bouw van het huidige winkelcentrum Seinhorst. Daarna mede- oprichter en bestuurder wijkvereniging H.O.O.H. Vervolgens mede-oprichter en bestuurder van de lokale politieke partij Hiversum1. Na mijn studie aan de HTS-E Rens & Rens te Hilversum. Werkzaam geweest in de ICT als computer technicus /Netwerk- en datacommunicatie specialist Mijn hobby's bestaan uit lezen, schaken en vakantie vieren, liefst in Frankrijk aan de Côte d'Azur.

Fractiemedewerker

drs. Roland van den Akker RA EMFC  RC. Ik ben in aanraking gekomen met diverse projecten waarbij burgers plannen van de gemeente onbegrijpelijk vonden en zich niet gehoord voelden. Door in bewonersgroepen en de buurtvereniging te participeren heb ik ervaren hoe lastig het soms voor burgers kan zijn om een luisterend oor te vinden bij een gemeente en plannen bijgesteld te krijgen. Je kan zakelijk of als burger in procedures terecht komen waarbij je tegen muren oploopt. Dan heb je een politieke partij nodig waar je kan aankloppen. 

Van huis uit ben ik organisatiekundige en financieel specialist en ik meen dat op dat vlak verbetering mogelijk is in onze gemeente. Tevens ben ik als bestuurder maatschappelijk actief. De zwakkeren die niet voor zichzelf kunnen opkomen moeten beschermd worden, net als een gemeente moet letten op verantwoord financieel beleid, natuur, milieu, rechten en privacy van haar inwoners. Dan heb je de keus om aan de zijlijn toe te blijven kijken of iets te doen.

   Fractiemedewerker

Mijn naam is Liesbeth Willemsen  v.d.   Weiden , ik ben geboren en  woon nog steeds in Hilversum,  ben  56 jaar getrouwd met Wim 61 jaar heb 3 kinderen en 2 klein kinderen.Ik werk al 18 jaar met veel plezier bij Hilverzorg eerst in de zorg later als service balie medewerkster en nu als klantcontact.
Mijn hobby ‘s zijn mijn kleinkinderen ga graag op vakantie en sporten fietsen in de natuur.Fractiemedewerker

Loek van der Schoot is de nestor van onze lokale partij. Geboren in Tilburg, opgegroeid in Limburg en sinds 1976 woonachtig in Hilversum. Na mijn militaire dienstplicht heb ik 25 jaar lang diverse functies in de horeca gehad. Aansluitend 21 jaar met veel plezier bij de grootste leasemaatschappij van Nederland  gewerkt waar het mijn taak was om slechte betalers toch over te halen van hun geld afstand te doen. Mijn leukste ervaring was het jaarlijks "feestje" organiseren. De eerste 10 jaar in de vorm van een autopuzzeltocht en omdat er toen te veel deelnemers op de weg kwamen de tien jaar daarna een spelletjes dag georganiseerd zoals op de tv te zien was met zo'n 350 deelnemers en aansluitend een barbecue wat toch ieder jaar weer een aardige uitdaging opleverde.


    Fractiemedewerker.

Mijn naam is Ruud Mutter, ik ben 50 jaar en werk als chauffeur in heel Nederland.
Heb daardoor dagelijks te maken met het verkeer en de veiligheid op de weg.
Ik ben afkomstig uit Zoetermeer en woon sinds 4 jaar in Hilversum. Mijn hobby's zijn computeren en muziek,  zwemmen en zon vakanties.


Fractiemedewerker

Mijn naam is Edward Knemeijer. Geboren in Amsterdam, maar al 46 jaar wonend in Hilversum waar ik sinds 1983 een autobedrijf heb. Als kleine zelfstandige valt het niet altijd mee om je staande te houden tegenover het gemeentelijk apparaat. Ik ben inmiddels zoals gezegd ‘gepokt en gemazeld’ en wil met mijn expertise graag een adviserende rol spelen binnen Hilversum 1.

 Copyright Hilversum1