Twitter Account

Hilversum is een mooie plaats en heeft een geweldige ligging. Dicht bij grote steden als Amsterdam, Utrecht en Amersfoort, middenin een netwerk van aantrekkelijke oude dorpen. Daarbij is Hilversum ook nog omringd door prachtig en veelzijdig natuur, hei, bos en water. Hilversum is een mooie plek.

In plaats van deze parel zorgvuldig op te poetsen en te laten blinken wordt Hilversum regelmatig bekrast en verpest. Hilversum wordt onvoldoende verzorgd. Het karakteristieke van Hilversum verdwijnt steeds meer door ongelukkige bouwprojecten en onlogische verkeersverloop. Recent komt daar leegstand, woningtekort en een onzalig plan voor een mega fusie van negen gemeentes en overgang van sociale taken naar gemeentes bij die een grotere impact zullen hebben dan menig burger zal overzien.

Als lokale partij hebben wij geen landelijk opgelegd dogmatisch programma. Wij komen gewoon op voor wat het beste is voor Hilversum en de Hilversummers. Bij ons komt Hilversum op de eerste plaats, vandaar: Hilversum1.

Verkiezingstijd is voor veel partijen de tijd om iedereen van alles te beloven. Suggestieve toezeggingen, valse beloften en mooipraterij die in schril contrast staan met wat men de afgelopen jaren deed en later doet. Onder het motto: veel beloven weinig geven doet de kiezer in vreugde leven.

Hilversum1 probeert een realistisch verhaal neer te zetten. Belangrijk is welke resultaten u kunt verwachten.

Een partij is meer dan een partijprogramma op papier. Het gaat er ook om wat een partij in de praktijk doet. Precies op dat vlak hebben de mensen van Hilversum1 hun sporen verdiend. Onze mensen hebben moeilijke dossiers vlot getrokken waar anderen dat niet lukte. Wij zijn opgekomen voor burgers die in de verdrukking kwamen. We komen ook op voor ambtenaren die problemen tegenkomen of geheel ten onrechte ontslagen zijn. De gemeenteraad is het hoogste orgaan van een gemeente. Taken kan je delegeren maar verantwoordelijkheden niet en dat betekent ingrijpen als iets mis gaat, ook bij moeilijke gevallen. Wij vinden dat dat bij raadswerk hoort en dat onderscheidt ons van andere partijen.

Wij wensen u veel leesplezier en bedanken u alvast dat u ons programma leest.

Wij horen graag uw ideeën of op- en aanmerkingen. Niet alleen tijdens maar ook vooral en na de verkiezingen, want ook dan luisteren wij naar u. Want het belangrijkste is: "Wat is voor U belangrijk?"

De folder voor 2018-2022 met onze speciale kans een prijs te winnen vindt u hier:  Hilversum1_folder_verkiezing_2018.pdf

Het programma 2018-2022 bestaande uit de 30 stellingen van de Kieswijzer vindt u hier: 
 Verkiezingsprogramma_Hilversum1_Kieswijzer_2018.pdf 

Het uitgebreidde programma van Hilversum1 vindt u hier:   Programma_Hilversum1_2018-2022.pdf

  Copyright Hilversum1